Bilişim Hukuku

Bilişim, bilgi ve teknolojinin ortak kullanımı sonucu üretilenlerdir. Bilişim hukuku, bilgi ve teknolojinin kötüye kullanımı ile insanlara zarar vermesini önlemek için ortaya çıkarılmış bir hukuk dalıdır. Kişisel verilerin korunması özellikle son zamanlarda gündemde olan ve önemi günden güne artan konulardan biridir. Günümüzde en çok dava konusu olan erişimin engellenmesi konularından biri de kişilik hakkının ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi meselesidir. İnternet ortamında yapılan yayının kişilik haklarını ihlal etmesi halinde erişimin engellenmesi söz konusu olabilir. Kişilik hakkı ihlali nedeniyle web sitesinin engellenmesi kararı Sulh Ceza Hâkimi tarafından verilmektedir. Ancak Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurulmaksızın kişilik hakkı ihlal edilen kişiler, kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına, içerik sağlayıcısına ulaşamamaları halinde yer sağlayıcısına başvurmak suretiyle web sitesinin engellenmesini talep edebilirler.

Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi halinde de erişimin engellenmesi talep edilebilir. Özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesine örnek olarak kişilerin izinsiz bir şekilde fotoğraflarının yayınlanması, fotoğrafları yayınlanmamakla birlikte yalnızca isminin yayınlanması dahi özel hayatın gizliliğinin ihlali sonucunu doğurabilir.

Bilişim teknolojisindeki hızlı gelişme, bilişim sistemlerinin çeşidini ve kullanım sayısını arttırmakta olup, beraberinde değişik yöntemlerle işlenebilen suç tiplerini de ortaya koymaktadır. Bilişim suçları modern çağın en hızlı ve kolay işlenen ve çeşitlenen suçlarını oluşturmaktadır. Çünkü bilişim suçlarını önlemek için etkin önleyici güvenlik önlemlerinin geliştirilmesi yönünde bilişim sistemlerini kullanan şirketler ve bankalar tarafından yeterince önlem alınmaması bu suçların artmasına neden olmaktadır.

E-Bülten listemize üye olun. Güncel değerlendirmeleri alın.
WhatsApp WhatsApp