Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç adı verilen insan davranışının yapısını inceleyen ve buna özgü yaptırımlar öngören hukuk dalıdır. Ceza hukukunda, suç bireyler arasında işlenmiş gibi görünse de, asıl olan, fail ile mağdur arasındaki çıkarların denkleştirilmesi değil, fail ile devlet arasında devlete ait cezalandırma yetkisinin kullanılmasıdır. Kural olarak, mağdur devletin cezalandırma yetkisinden, devlet de görevi olan cezalandırma yetkisinden vazgeçemez. Temel hak ve özgürlükler ile diğer birçok hakkın ihlal edilmesi tehlikesi karşısında, ceza yargılaması süjelerinden hâkim, savcı ve avukatlar görevleri bakımından büyük öneme sahiptir.

Ceza Hukuku, toplumun varlığının, sürekliliğinin, ilerlemesinin güvence altına alınması, ortak hayatın korunması için gereklidir. Ceza hukukunun amacı, Türk Ceza Kanununda belirtildiği üzere kişi hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğini, hukuk devletini, kamu sağlığını ve çevreyi, toplum barışını korumak, suç işlenmesini önlemektir. Yargılama sürecinde gerçekleşebilecek herhangi bir hak kaybının önüne geçebilmek adına, ceza hukukunda tecrübeli avukatların desteğine ihtiyaç vardır.

E-Bülten listemize üye olun. Güncel değerlendirmeleri alın.
WhatsApp WhatsApp